תכנון פרישה לפנסיה

מה כולל תכנון פרישה לפנסיה?

מבט על כלל התכניות הפנסיוניות – פוליסות ביטוח, קרנות פנסיה וותיקות, פנסיה תקציבית, קרנות פנסיה חדשות, קופות גמל וקרנות השתלמות.

תמונת מצב של התיק הקיים במגוון היבטים – סוגי היתרות, מבנה ההפקדות, מיסוי, דמי ניהול, מסלול השקעה, רמת סיכון וכד'.

תכנון כלכלי מפורט – הכנסות לאחר מס, הכנסות חד פעמיות, צרכים שוטפים וצרכים מיוחדים – עד לפרישה ולכל תקופת הפנסיה, כולל היבטי מיסוי.

תכנון מס מפורט למועד הפרישה ולכל תקופת הפנסיה, כולל עבור מענקי פרישה, הכנסות מקצבה והכנסות נוספות ומילוי טפסים למס הכנסה למימוש הטבות המס להם הנכם זכאים.

מידע נוסף על התכניות, כולל תום תוקף, תנאי תשואה, מקדמי המרה לקצבה, סכומי הקצבה הצפויים וכד'.

תחזית לגיל פרישה – יתרות למשיכה חד-פעמית ויתרות לקצבה.

המלצות מפורטות לפעולה ומסמכי הנמקה לפי חוק.

יישום ההמלצות במידת הצורך, כולל מילוי טפסים למס הכנסה וקבלת אישורי מס מתאימים למימוש הטבות במס.

למי מיועד השירות?

לעובדים שכירים, לבכירים ולעצמאים החל מגיל 55.