מיסוי פרישה מעבודה

מה זה ייעוץ פרישה מעבודה?

תכנון מס על ידי רואה חשבון בעל רישיון של יועץ פנסיוני מותאם לצרכים שלכם, ליתרות מענקי הפרישה בתכניות השונות וההשלמות מהמעסיק תוך המלצה כיצד לנהוג בכספי הפיצויים שבתכניות הפנסיוניות.

מה אנחנו יכולים לבצע עבורכם?

מילוי טפסים למס הכנסה (טופס 161א', טופס פריסת מס, תיאום מס וכד') לאחר קבלת מסמכי הפרישה מהמעסיק ובהתאם לתכנון המס.

קבלת אישורי מס מפקיד שומה.

הכנת דוחות שנתיים למס הכנסה לשנים עבורן בוצעה פריסת מס, לקבלת החזרי מס ששולמו ביתר וכד'.

השלכות מיסוי במקרה של המשך עבודה במשרה מלאה או במשרה חלקית במקביל לקבלת פנסיה.