מיסוי פרישה לפנסיה

מה זה ייעוץ למיסוי פרישה לפנסיה?

תכנון מס על ידי רואה חשבון בעל רישיון של יועץ פנסיוני שיאפשר ניצול מיטבי של ההטבות במס בהתאם לצרכים שלכם לקבלת קצבה מהתכניות ו/או למשיכת סכומים חד-פעמיים.

מה אנחנו יכולים לבצע עבורכם?

המלצה מאלו תכניות לבקש קצבה, מאלו תכניות למשוך סכומים חד-פעמיים, מועד קבלת הקצבה ומועד המשיכות החד-פעמיות בהתאם לסוגי התכניות הפנסיוניות והמיסוי שלהם.

הכנת מפה פנסיונית בשילוב מפת המיסוי והמלצה כיצד לטפל בכל תכנית פנסיונית ובכל רכיב בתכנית.

תכנון מס לכל תוחלת החיים ולא למועד הפרישה או למס' שנים בלבד על בסיס כלל ההכנסות, מכל המקורות, מועד קבלתן, בסיס המס שלהן וכד'.

מילוי טפסים למס הכנסה – טופס 161א', טופס 161ד' (קיבוע זכויות), טופס פריסת מס ובקשות לתיאום מס.

הכנת דוחות שנתיים למס הכנסה לשנים עבורן בוצעה פריסת מס, לקבלת החזרי מס ששולמו ביתר וכד'.

מבחן הכנסות לצורך קבלת קצבת אזרח וותיק מביטוח לאומי (זקנה).