סל שירותים למעסיק

פרישה מוקדמת

החל מבניית התכנית הכלכלית וגיבוש התקציב ועד לבחירת דרכי המימוש והאפשרויות השונות לביצוע. האם הפורשים ימשיכו להיות עובדים בחברה? במידה ולא, איזה אפשרויות קיימות ומהי האפשרות הטובה ביותר לארגון ולעובדים? התייחסות לועדי עובדים ושיתופם. הצגת התכנית לעובדים באופן אישי תוך התייחסות לפרמטרים האישיים שלהם כמו גיל, מיסוי, השלמות, מענקים ועוד.

בקרות פנסיוניות

ביצוע בקרות פנסיוניות בכדי לאפשר לעובד ולמעסיק להיות בטוחים שהנתונים שמתקבלים מהגופים המוסדיים השונים נכונים והפנסיה שתתקבל בסופו של דבר תהיה הפנסיה הנכונה. בעלות נמוכה ביותר יחסית ניתן לוודא שהפנסיה שבה מושקעים סכומי עתק תהיה נכונה ומתאימה לתשלומים ששולמו במהלך השנים. בקרת יתרות פיצויים ויתרות כוללות. בקרת דמי ניהול. בקרת עלויות ביטוחיות בקרת פרטים כלליים של העובד כמו מין,גיל וכו' בקרת תשואות

חישוב חבויות לעובדים

בקרת חישוב החבויות של עובדי החברה וכן מתן כלים חישוביים (קבצים) שיאפשרו המשך תקין גם לעתיד תוך התייחסות לכל סוגי העובדים הפורשים והנשארים בארגון.

סל שירותים למעסיק של סמארט פנסיה