השירותים של סמארט פנסיה

ייעוץ פרישה יעיל חייב לכלול שלושה היבטים - כלכלי, פנסיוני ומיסויי. טיפול בכל היבט על ידי יועצים נפרדים לא יניב את התועלת המירבית ולעיתים עלול לגרום נזק. סמארט פנסיה משלבת, תחת קורת גג אחת, עם מיטב המומחים בתחום, את שלושת המרכיבים הללו.

shutterstock_141146677
shutterstock_141193219
shutterstock_140871463

ייעוץ פנסיוני לפרישה

ייעוץ פרישה יעיל חייב לכלול שלושה היבטים - כלכלי, פנסיוני ומיסויי. טיפול בכל היבט על ידי יועצים נפרדים לא יניב את התועלת המירבית ולעיתים עלול לגרום נזק. ייחודה של סמארט פנסיה שהיא משלבת, תחת קורת גג אחת, עם מיטב המומחים בתחום, את שלושת המרכיבים הללו.

לאחר שסיימנו את הבדיקה הכלכלית שבדקה את רצונותיך, נוכל לעבור לבחינה הפנסיונית. בחינה זו תבדוק את התועלת המקסימאלית של התכניות הקיימות לעומת אפשרויות אחרות בהתייחס למצבך האישי והמשפחתי.

החלק הפנסיוני יענה, בין היתר, על השאלות הבאות:

  • מה אקבל כפנסיה - מכל התכניות הפנסיוניות שלי?
  • האם התכנית הפנסיונית הקיימת מתאימה לי? – במידה ולא, מה האפשרויות שלי?
  • האם אני זקוק להשלמה לפנסיה מהתכנית הקיימת? - במידה וכן, מהן האפשרויות העומדות בפני?
  • האם כדאי לי להוון או למשוך כספים מהתכנית שלי?
  • איך ומתי כדאי לי לבצע משיכות,היוונים או קבלת קצבה?
  • מה מסלול הפרישה המתאים לי?
  • האם ואיך להתייחס לתכניות הפנסיוניות האחרות שלי כמו קופות גמל וקרנות השתלמות?
  • האם יש כספים שאינני יודע עליהם?