מי אנחנו

סמארט פנסיה מחזיקה ברישיון של "יועץ פנסיוני תאגיד" שניתן לה על ידי הממונה על שוק ההון ביטוח וחיסכון במשרד האוצר.
בעל החברה, רואה חשבון ישראל עזרא, מחזיק ברישיון של יועץ פנסיוני שניתן לו על ידי הממונה על שוק ההון ביטוח וחיסכון במשרד האוצר.

החברה עוסקת, בין היתר, בתחומים הבאים:

 • ייעוץ לפרט
  • ייעוץ פנסיוני אובייקטיבי – לשכירים, לעצמאים, לבכירים ולבעלי שליטה.
  • תכנון פרישה לפנסיה – מס' שנים לפני הפרישה ובמועד הפרישה.
  • מיסוי פרישה מעבודה – ייעוץ ותכנון מס המתאים לצרכים שלכם ומילוי טפסים למס הכנסה.
  • מיסוי פרישה לפנסיה – ייעוץ ותכנון מס המתאים לצרכים שלכם, לתכניות הפנסיוניות לכל תקופת הפנסיה ומילוי טפסים למס הכנסה.
  • ייעוץ פרישה מוקדמת – מתן חוות דעת לכדאיות הכלכלית בפרישה מוקדמת לפי הצעת המעסיק.
  • בדיקת כדאיות המשך הפקדות לקרן פנסיה וותיקה למי שצברו פנסיה בשיעור המירבי (70%).
  • בדיקת חבות לפיצויים בפרישה מעבודה, כולל השלמת פיצויים על ידי המעסיק.
  •  
 • ייעוץ למעסיקים
  • בדיקת חבויות לפיצויים בהתאם לכללים החשבונאיים.
  • בדיקת השלמות פיצויים לעובדים שסעיף 14 חל שלא מתחילת העבודה.
  • תכניות פרישה מוקדמת.
  • בחינת תנאים לביטוח פנסיוני לעובדים.
  • הכנה לפרישה לפנסיה.
  • בקרות פנסיוניות.
  • הרצאות בנושאים פנסיוניים, בנושאים מיסויים ובקורסי הכנה לפרישה.
  • בקרות SOX בנושא שכר ופנסיה.
  • תכניות תגמול למנהלים ולעובדים.
  • תכניות תגמול בתחום המכירות.

ההנהלה

פרטים על המייסד ומנכ״ל החברה – ישראל עזרא, רואה חשבון ויועץ פנסיוני מורשה

 • רואה חשבון בעל וותק של למעלה מ-30 שנים.
 • בעל רישיון יועץ פנסיוני שניתן על ידי רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון במשרד האוצר.
 • היועץ הפנסיוני של השנה בהתאם לבחירת ״עדיף״.
 • חבר בלשכת רואי חשבון בישראל וחבר הנהלה בלשכת היועצים הפנסיוניים.
 • מילא בעבר תפקידים בכירים בחברות ציבוריות ובגופים מוסדיים גדולים – משנה למנכ"ל, מ"מ מנכ"ל ומנהל אגף כספים במנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ (״מבטחים החדשה״), מנכ"ל ח.ל. מימון ושירותים, סמנכ"ל כספים בחברות ציבוריות ודירקטור בחברה לניהול קרנות נאמנות.
 • בעל ידע נרחב בתחומי המיסוי, הכספים, ההשקעות ושוק ההון, הפנסיה הגמל והביטוח, האקטואריה, התכנון הכלכלי-פיננסי, הבנקאות והמימון.

חזון וערכים

למקסם את תוצאות הפרישה לפנסיה במכלול ההיבטים המתייחסים לפרישה – במקצועיות, באובייקטיביות ובאי תלות, בשירות ברמה גבוהה, בהוגנות ובשקיפות. בהתאם לערכי Smart Pensia ולרישיון שלה – רישיון יועץ פנסיוני תאגיד שניתן על ידי הממונה על שוק ההון ביטוח וחיסכון במשרד האוצר, החברה או בעליה (ישראל עזרא) אינם זכאים לכל עמלה או תשלום מגורמים חיצוניים, לרבות מבתי השקעות, חברות ביטוח, קרנות פנסיה, קופות גמל, קרנות השתלמות ובנקים, ואינה מוחזקת על ידי גופים כאלה ואחרים. כל מה שאנחנו עושים הוא לטובתכם בלבד. ולמה זה חשוב? כיוון שבמצב זה אין לנו כל אינטרס כלכלי או אחר לבצע פעולה שעלולה להיות בניגוד לטובתכם וטובתכם בלבד. כל המלצותינו הינן בהתאם למיטב הבנתנו המקצועית מבלי שהן תושפענה משיקולים זרים.

מה מייחד אותנו

אנו מעמידים לרשותך מעטפת מקיפה של ייעוץ לקראת פרישה לפנסיה תוך התייחסות לתכניות פרישה, לחסכונות הפנסיוניים, לחבויות המס, לתכנון פיננסי-כלכלי, וזאת על בסיס:

 • יועצים בלתי תלויים ואובייקטיביים – החברה ובעליה מחזיקים ברישיון יועץ פנסיוני מטעם משרד האוצר.
 • סל שירותים כולל, למעסיק ולעובד – בתחומים הפנסיוניים, בתחומים הכלכליים, בתחום המיסוי, בפרישות מוקדמות וביחסי עבודה – ע"י רואה חשבון ויועצים פנסיוניים מורשים.
 • רקע וניסיון עסקי ומקצועי עשיר.
 • עשרות שנים של ניסיון והיכרות מעמיקה בתחום הביטוח, הפנסיה, הגמל וההשתלמות.
 • ניסיון ניהולי רב שנים בתפקידים בכירים בחברות ציבוריות ובגופים מוסדיים בעלי היקפי פעילות מהגדולים והמשמעותיים בשוק, לרבות בתחום החיסכון ארוך הטווח וההשתלמות.
 • ידע וניסיון בתחום מיסוי חיסכון פנסיוני, הן בשלב ההפקדות והן בשלב הפרישה.
 •  ידע וניסיון בתכנון כלכלי, הכנת תכניות אסטרטגיות, תכניות עסקיות, תכניות עבודה ותקציבים לטובת תכנון הפרישה.
 • התמחות בנושאים הקשורים בפרישת עובדים בהיבטים המשפטיים, המיסויים והמוצרים הפנסיוניים (פנסיה, ביטוח, גמל והשתלמות).
 • ידע רב ביחסי עבודה, בהסכמי עבודה קיבוציים ואישיים, בחקיקת שכר וכד'.
 • ידע רב בנושאים אקטואריים הקשורים בפנסיה.

אמנת שירות