כללית

ייעוץ פנסיוני וייעוץ פרישה לרופאי "כללית"

סמארט פנסיה זכתה במכרז למתן ייעוץ פנסיוני וייעוץ פרישה לרופאים החברים ב"ארגון רופאי שירותי בריאות כללית", במימון מלא או במימון חלקי של הארגון. הייעוץ יתבצע בשלושה מועדים:

סמארט פנסיה ייעצה ללמעלה מ-100 מעובדי "כללית" בהם עשרות רופאים המועסקים על ידי "כללית"

סמארט פנסיה עוסקת, בין היתר, בנושאים הבאים:

הייעוץ מתבצע על ידי יועצים פנסיוניים מורשים ורואי חשבון בעלי ניסיון וידע רב בתחום

למימוש זכאותכם, פנו אלינו באמצעות טופס ההפנייה שניתן לכם על ידי ארגון רופאי כללית